AnaSayfa
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu

 

ADI-SOYADI

GÖREVİ
İ. İlhan HATİPOĞLUMaliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü       Kurul Başkanı (Maliye Bakanlığı)
Prof. Dr. Hasan TÜREDİİstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi       Üye (Başbakanlık)
Burhanettin AKTAŞBaşbakanlık Hazine Müşteşarlığı Müsteşar Yardımcısı       Üye (Hazine Müsteşarlığı)
Erhan USTABaşbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı       Üye (DPT Müsteşarlığı)
Murat KOCAİçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı       Üye (İçişleri Bakanlığı)
 H. Abdullah KAYAMaliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü       Üye (Maliye Bakanlığı)
Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEKYÖK Yürütme Kurulu Üyesi       Üye (Maliye Bakanlığı)